Administrator danych

Informacja o administratorze danych i prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane.

 1. Administratorem Państwa dancyh osobowych jest Monika Madeja,prowadząca działalność gospodarczą tj. GRAND TATRY MONIKA MADEJA , NIP 736-161-89-95 REGON 120781214
 2. Państwa dane osobowe w będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbednym do : dokonywania rezerwacji, świadczenia usług oraz realizacji umów cywilnoprawnych ,wystawiania faktur, regulowania płatności na podstawie przepisów prawa oraz w celu zawarcia umowy.
 3. Dane osobowe będa przetwarzane i przechowywane przez okres wynikajacy z przepisów prawa lub do czasu zrealizowania umów i celów przetwarzania okreslonych w pkt 2.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowalne, jednkaże jest ono niezbędne do realizacji zleconych zadań.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów z którtmi zostały zawarte umowy powierzenia danych osobowych i które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
 6. Informujemy , iż maja Państwo prawo do:

  - dostepu do treści swoich danych osobowych, do żądania do ich sprostowania ,modyfkacji , usunięcia lub ich ograniczenia ,przenoszenia dancyh ,wycofania zgody na przetwarzanie danych , wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania , przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody,

  - informacji dot. występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

  - informacji dot. celu zakresu i sposobu przetwarzania danych oraz od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze i jakie są źródła pozyskania tych danych,

  - informacji dot udostepnienia Państwa danych a w szczególności informacji o odbiorcach którym dane te są udostępniane,

  - wniesiania skargi do organu nadzorczego , jesli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administaratora ,narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

 7. W sprawach ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez administratora, mailowo pod adresem : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Grand Tatry
Monika Madeja
ul.Środkowa 195 a
34-405 Białka Tatrzańska

Book now